آمار

تعداد نشریات25
تعداد شماره‌ها898
تعداد مقالات7,388
تعداد مشاهده مقاله11,849,791
تعداد دریافت فایل اصل مقاله8,347,217

1.

Exploring Entrepreneurial and Innovative Sports Opportunities During and After the Corona Crisis

دوره 2، شماره 1، فروردین 2022، صفحه 41-56
Elham Khoshbakht Ahmadi؛ Malihe Sadat Aghaei Shahri؛ Seyed Morteza Azimzade

2.

Presenting a Model of Factors Affecting Sports Entrepreneurship (Case Study: Lorestan Province)

دوره 1، شماره 1، فروردین 2021، صفحه 127-147
Seyyede Somaye Hosseini؛ Maryam Mokhtari Dinani؛ Abbas Rezaei Pandari

3.

ارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایند شکل‌گیری روحیه کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس فنی و حرفه‌ای

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 7-44
زهرا کریمیان؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی

4.

ارزیابی برنامه درسی کارشناسی هنر اسلامی و ارائه الگوی بهینه‌سازی از منظر کارآفرینی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 4-18
محی الدین آقاداودی؛ خشایار قاضی زاده؛ محمدحسن میرزامحمدی

5.

ارزیابی تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان در خانه‌های کارآفرینی شهرداری تهران

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 33-68
محمد جواد ارشادی؛ نسا رضایی؛ رضا باقری حسین آبادی

6.

ارزیابی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دختر مراکز علمی- کاربردی استان گلستان

دوره 10، شماره 3، مهر 1391، صفحه 163-179
ابراهیم عباسی؛ مجتبی بالو؛ منیره کلاسنگیانی

7.

اولویت بندی موانع موثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP) مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، تیر 1391، صفحه 159-177
وکیل حیدری ساربان

8.

بررسی تاثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان

دوره 7، شماره 2، مهر 1388، صفحه 25-44
داوود فیض

9.

بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نگره یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرام بولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه در دانش جویان دانشگاه اصفهان

دوره 1، شماره 4، دی 1384، صفحه 49-66
هایده مصحف؛ محمدرضا عابدی؛ فاطمه بهرامی

10.

بررسی رابطه بین نوآوری، کارآفرینی و توسعه‌ی پایدار : یک مطالعه استانی

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 231-256
عذرا بخشی جوزم؛ زهرا نصراللهی

11.

بررسی عوامل بازدارنده جهت رشد کارآفرینی در هنرهای صناعی

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 19-28
مهرناز آل هاشم؛ معصومه امیراینانلو

12.

تاثیر سن شرکتها و منابع نامشهود بر رابطه بین جهت‌گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت‌‌های شهرک صنعتی مشهد

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 85-108
امین یوسفی قاسم خیلی؛ زهره عارف منش؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ محمدمهدی بزرگ

13.

تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 63-88
داود جمینی؛ احمد تقدیسی؛ خالد علیپور؛ شلیر فیضی

14.

تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 7-42
رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی

15.

روایت زنان کارآفرین دانشگاهی از بازیابی نقش اجتماعی- اقتصادی خود در بستر کارآفرینی سطح خرد و متوسط

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 7-33
زهرا میرحسینی؛ صغری عاشوری

16.

سنتز یک الگوی برنامه درسی کارآفرینی در رشته علوم تربیتی مبتنی بر شبکه تارعنکبوتی اکر

دوره 17، شماره 3، آبان 1400، صفحه 231-250
داود باوفا؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ رضا محمدکاظمی

17.

شناسایی چالش ها و موانع آموزش کارآفرینی به کودکان کار (یک مطالعه ی پدیدار شناسانه)

دوره 19، شماره 4، دی 1402، صفحه 47-67
فرنوش کاوه پیشه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ محمد حسن مبارکی

18.

شناسایی عوامل موثر برگذار کارآفرینان نوپای زن اجبارگرا به کارآفرینی تثبیت شده

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 64-100
رضا کهن هوش نژاد؛ سیده زهرا موسوی

19.

شناسایی و رتبه بندی انگیزه های کارآفرینی دختران دانش جو با روی کرد TOPSIS فازی: بررسی دانشجویان دختر گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه یزد

دوره 7، شماره 3، دی 1388، صفحه 7-29
داریوش دموری؛ مهران نجاتی آجی بیشه؛ شمیم منفرد

20.

عنوان :بررسی‌وتحلیل آموزش کارآفرینی‌درکتب کار وفناوری درپایه ششم ، هفتم وهشتم بر اساس الگوی پیشنهادی "آینده شمادرلوای کارآفرینی" (NFTE)

دوره 12، شماره 3، آبان 1395، صفحه 127-142
مژده واحدی؛ مریم سیف نراقی؛ عزت الله نادری

21.

نئوکلاسیک ها و سوسیالیستها: علیه بازار و لیبرالیزم اقتصادی

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-33
محمد قلی یوسفی

22.

نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 223-245
معصومه احمدی؛ زهرا آراستی

23.

نقش صنایع‌دستی در کارآفرینی زنان و توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 29-42
زهرا پاکزاد

24.

نقش صنایع دستی در کارآفرینی فارع التحصیلان رشته صنایع دستی دانشگاه کاشان

دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 55-68
ربابه خاتون پیله فروش؛ صدیقه کیانی سلمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب